Hoạt động hàng không

02/08/2015

Hiện nay, tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang có các đường bay đi/đến do các hãng hàng không sau đây đang khai thác:

Hãng hàng không quốc gia Việt Nam -  Vietnam Airlines (VNA):

-         Đường bay TPHCM – Phú Quốc – TPHCM: mỗi ngày có 10 Lần chuyến.

-         Đường bay Phú Quốc – Cần Thơ – Phú Quốc: mỗi ngày 2 Lần chuyến.

-         Đường bay Phú Quốc – Rạch Giá – TPHCM: mỗi ngày 2 Lần chuyến.

-         Đường bay TPHCM – Rạch Giá – Phú Quốc: mỗi ngày 2 Lần chuyến.

-         Đường bay Hà Nội – Phú Quốc – Hà Nội: mỗi ngày có 4 Lần chuyến

-         Đường bay Singapore  – Phú Quốc – Singapore: mỗi tuần có 4 Lần chuyến

-         Đường bay SiemRiep  – Phú Quốc – SiemRiep: mỗi tuần có 6 Lần chuyến   

 Hãng hàng không VietJet Air:

-          Đường bay Hà Nội – Phú Quốc – Hà Nội: mỗi ngày có 2 Lần chuyến.

-          Đường bay TPHCM – Phú Quốc – TPHCM: mỗi ngày có 6 Lần chuyến.

 Hãng hàng không Jetstar Pacific:

-          Đường bay TPHCM – Phú Quốc – TPHCM: mỗi ngày có 6 Lần chuyến.

Hãng hàng không IKAR:

-          Đường bay Nga – Phú Quốc – Cam Ranh: mỗi tuần có 4 Lần chuyến.

-          Đường bay Cam Ranh – Phú Quốc – Nga: mỗi tuần có 4 Lần chuyến

Hãng hàng không Norwind:

-          Đường bay Nga – Phú Quốc – Cam Ranh: mỗi tuần có 2 Lần chuyến.

-          Đường bay Cam Ranh – Phú Quốc – Nga: mỗi tuần có 2 Lần chuyến