THÔNG TIN CHUYẾN BAY 27/05/2019

GIỜ THEO LỊCH GIỜ DỰ KIẾN ĐI ĐẾN HÃNG CHUYẾN BAY QUẦY GHI CHÚ
02:15 02:15 GUANGZHOU CZ8340 33-35 DEPARTED
06:35 06:35 HO CHI MINH CITY VJ328 05-07 WAITING
07:25 07:25 HO CHI MINH CITY VJ320 08-10 WAITING