THÔNG TIN CHUYẾN BAY 20/09/2019

GIỜ THEO LỊCH GIỜ DỰ KIẾN ĐI ĐẾN HÃNG CHUYẾN BAY QUẦY GHI CHÚ
06:35 06:35 HO CHI MINH CITY VJ328 08-10 DEPARTED
07:25 07:55 HO CHI MINH CITY VJ320 12-14 DELAY
07:45 07:45 HO CHI MINH CITY BL302 15-17 CLOSED