THÔNG TIN CHUYẾN BAY 18/07/2019

GIỜ THEO LỊCH GIỜ DỰ KIẾN ĐI ĐẾN HÃNG CHUYẾN BAY QUẦY GHI CHÚ
07:55 07:55 HO CHI MINH CITY VN1820 03-05 DEPARTED
08:05 08:05 HO CHI MINH CITY VN7826 06-08 DEPARTED
09:05 09:05 HO CHI MINH CITY VN7814 03-05 BOARDING
09:25 09:25 HO CHI MINH CITY BL304 16-18 OPENING