THÔNG TIN CHUYẾN BAY 19/11/2019

GIỜ THEO LỊCH GIỜ DỰ KIẾN ĐI ĐẾN HÃNG CHUYẾN BAY QUẦY GHI CHÚ
09:45 11:35 HA NOI VJ450 08-10 DEPARTED
10:55 11:55 HONG KONG VJ976 32-35 DEPARTED
12:30 12:30 HA NOI VN1232 04-06 DEPARTED
12:55 13:05 HO CHI MINH CITY VN1828 07-09 DELAY