THÔNG TIN CHUYẾN BAY 22/10/2019

GIỜ THEO LỊCH GIỜ DỰ KIẾN ĐI ĐẾN HÃNG CHUYẾN BAY QUẦY GHI CHÚ
15:20 18:30 INCHEON VJ974 30-33 DEPARTED
16:20 17:15 HO CHI MINH CITY VJ326 12-14 DEPARTED
19:40 19:40 HO CHI MINH CITY VN1832 04-06 DEPARTED
21:45 21:45 GUANGZHOU CZ8340 33-35 WAITING