THÔNG TIN CHUYẾN BAY 09/12/2019

GIỜ THEO LỊCH GIỜ DỰ KIẾN ĐI ĐẾN HÃNG CHUYẾN BAY QUẦY GHI CHÚ
21:15 21:15 GUANGZHOU CZ8340 32-35 DEPARTED
21:15 21:15 HO CHI MINH CITY BL328 08-10 DEPARTED