THÔNG TIN CHUYẾN BAY 18/01/2020

GIỜ THEO LỊCH GIỜ DỰ KIẾN ĐI ĐẾN HÃNG CHUYẾN BAY QUẦY GHI CHÚ
13:10 15:35 KRASNOJARSK ZF2448 20-24 DEPARTED
15:15 15:45 HO CHI MINH CITY VN1824 07-10 DEPARTED
14:50 15:15 HA NOI VN1236 04-06 DEPARTED
15:30 18:15 INCHEON VJ974 31-33 DELAY